Yapılandırma Profili Tür Ayarları

Yazıcı modelinin adıyla eşleşen bir yapılandırma profilini uyguladığınız halde [Aygıt Ayarları] sayfasında görüntülenen öğeleri doğru bir şekilde ayarlayamıyorsanız, bir yapılandırma profili türü ayarlayarak, aygıta karşılık gelen işlev ve seçenek bilgilerini uygulayabilirsiniz.
[Aygıt Ayarları] sayfasında [Ayrıntılar] > [Diğer Ayarlar] > [Yapılandırma Profili Türlerini Görüntüle]'yi etkinleştirdikten sonra [Yapılandırma Profili]'nin yanındaki [Değiştir]'i tıklatarak bir yapılandırma profili türü ayarlayın.
Aygıtlara karşılık gelen yapılandırma profili türlerinin ayrıntıları için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın.

İlgili Başlıklar