Birleştirilen Dosyanın Yazdırma Ayarlarını Değiştirme

Canon PageComposer ile, birleştirilen dosyanın yazdırma ayarlarını değiştirebilirsiniz. Farklı sayfa boyutları veya yerleşimlerine sahip dosyaları düzenlerken ayarları birleştirebilirsiniz.
Burada, Canon PageComposer araç çubuğundaki simgelerle işlem yapma prosedürü açıklanır. Menüden de işlem yapabilirsiniz.
1.
Canon PageComposer ana ekranında, ayarlarını değiştirmek istediğiniz dosyayı listeden seçin → [] (Yazdırma Ayarlarını Değiştir) öğesini tıklatın.
2.
[Yazdırma Ayarlarını Değiştir] iletişim kutusunda, gerekirse [Belge Adı] alanında bir ad ayarlayın.
3.
[Yazdırma Ayarları] sayfası tıklatın → gerekli öğeleri ayarlayın.
Çıkış boyutu ayarlarını birleştirmek isterseniz [Çıktı Boyutu Tutarlılığı] öğesini seçin → bir kağıt boyutu seçin.
Sayfa yerleşimi ayarlarını birleştirmek isterseniz [Düzen Tutarlılığı] öğesini seçin → bir yerleşim ayarı seçin.
4.
Dosyaları birleştirirken sonraki dosyayı yazdırmaya nereden başlanacağını ayarlamak isterseniz [Sonraki Belgeyi yazdırma kaynağı] öğesini seçin → bir öğe seçin.
5.
Sürücünün yazdırma ayarları ekranında ayrıntılı ayarları belirtmek isterseniz [Detaylar] öğesini tıklatın → ilgili ayarları belirtin → [Tamam] düğmesini tıklatın.
6.
[Yazdırma Ayarlarını Değiştir] iletişim kutusunda [Tamam] düğmesini tıklatın.

İlgili Başlıklar