Sabit Bir Form Üzerine Yazdırma

Verileri aygıtta depolanmış sabit bir form ile çakışacak şekilde yazdırabilirsiniz. Bu işlev şablon yazdırma olarak bilinir.
PS3 sürücüsüyle, yalnızca aygıta değil, bir bilgisayara (ana bilgisayar tarafı) kaydedilmiş sabit formları da kullanabilirsiniz.

Sabit Formu Aygıta veya Bilgisayara Kaydetmek için

1.
Uygulamanın yazdırma menüsünü seçin.
2.
Görüntülenen yazdırma ekranında, kullandığınız cihazı seçin → [Tercihler]'i tıklatarak sürücünün yazdırma ayarları ekranını görüntüleyin.
3.
[Sayfa Yapısı] sayfasını görüntüleyin.
4.
[Sayfa Seçenekleri] öğesini tıklatın.
5.
[Sayfa Seçenekleri] iletişim kutusunda, [Şablon] sayfasını görüntüleyin.
6.
[İşleme Yöntemi] > [Form Dosyası Oluştur] öğesini seçin → bir dosya adı belirtin.
Bir form dosyası için kaydetme hedefini seçebiliyorsanız, kaydetme hedefini [Depolama konumu]'ndan seçin ve bir dosya adı belirtin.
[Depolama konumu]'ndan [Ana Bilgisayar] öğesini seçerseniz, [Başlık] ve [Alt Başlık]'ı gerektiği şekilde doldurun.
PS3 sürücüsü kullanılırken [Depolama konumu]'nda [Ana Bilgisayar] seçiliyse form dosyasını kaydetme konumu olarak yalnızca yerel bilgisayar belirtilebilir. Aynı ağdaki başka bir bilgisayar belirtilemez.
7.
[Tamam] öğesini tıklatın.
8.
Yazdırma ayarları ekranında [Tamam] düğmesini tıklatın.
9.
Yazdırma ekranında [Yazdır] veya [Tamam] düğmesini tıklatın.

Şablon Yazdırma İşlemi Gerçekleştirmek İçin

1.
[Sayfa Yapısı] sayfasını görüntüleyin.
2.
[Sayfa Seçenekleri] öğesini tıklatın.
3.
[Sayfa Seçenekleri] iletişim kutusunda, [Şablon] sayfasını görüntüleyin.
4.
[İşleme Yöntemi] > [Şablon Yazdırma Kullan] öğesini seçin → kullanılacak formun dosya adını belirtin.
Aygıtta depolanmış bir form dosyasını kullanırken:
[Form Dosyası Bilgilerini Al] düğmesini tıklatın → [Dosya Listesi]'nden dosyayı seçin.
Aygıttan bilgileri alamazsanız, [Dosya Adı] alanına bir dosya adı girin.
İki taraflı yazdırırken, [Uygula] ayarından, uygulama aralığını seçin.
[Form Dosyası Bilgilerini Al] görüntülenmezse [Kullanılacak Form Dosyası]'ndan [Aygıttaki Form Dosyası] öğesini seçin.
Bilgisayarda depolanmış bir form dosyasını kullanırken:
[Kullanılacak Form Dosyası]'ndan [Ana Bilgisayardaki Form Dosyası] öğesini seçin → [Gözat]'ı tıklatın ve kullanılacak form dosyasını seçin.
Gerekirse, [Dosya Bilgileri] alanına bilgi girin.
5.
[Tamam] öğesini tıklatın.
NOT
Bazı uygulamalarda, gönderilen belge önceki belgenin üzerine yazdığından form verileri yazdırılmayabilir.

İlgili Başlıklar