Aygıt bilgilerini alma işlevi veya kimlik doğrulama işlevi kullanılamıyor

Aygıt bilgilerini alamıyorsanız veya departman kimliği yönetimi işlevini ya da kullanıcı kimliği doğrulama işlevini kullanamıyorsanız aşağıdakileri kontrol edin.

Sebep 1.

Cihaz kapatılmıştır veya kablo düzgün şekilde takılmamıştır.
Çözüm
Aygıtın durumunu denetleyin.

Sebep 2.

Bağlantı ortamınız için ayarlar doğru şekilde yapılandırılmamıştır.
Çözüm
Aygıtın yazdırılabilir alanını onaylayın ve kullandığınız uygulamada yazdırma verilerini düzeltin.
Bir yazdırma sunucusu ortamında
Sürücü yükleme programını kullanarak sunucu bilgisayara Canon Driver Information Assist Service yükleyin.
Kullandığınız işletim sisteminin CD-ROM'undan TCP/IP'yi ortamınızda bir protokol olarak yükleyin.
Cihaz bir ortama USB'yle veya bağlantı noktasıyla bağlandığı zaman
Cihaz bilgilerini al, departman kimliği yönetimi ve kullanıcı kimlik doğrulaması işlevlerini kullanamazsınız. Bu işlevi aşağıdaki bağlantı noktası ortamlarında da kullanamazsınız:
Bilgisayarın cihaza SMB işleviyle doğrudan bağlandığı bir ortam
Windows'un yazıcı özellikleri ekranının* [Bağlantı Noktaları] sayfasında [Yazıcı biriktirmesini etkinleştir]'in etkinleştirildiği bir ortam
Cihaz bilgilerini al, departman kimliği yönetimi ve kullanıcı kimlik doğrulaması işlevleri için TCP/IP ağ bağlantısı ortamı gibi başka bir bağlantı ortamı kullanın.
Bununla birlikte, kullanmakta olduğunuz cihaza veya sürücüye bağlı olarak, bu işlevler bir USB bağlantısıyla da kullanılamayabilir.

Sebep 3.

Aygıt adı çok uzun.
Çözüm
Windows yazıcı listesinde kayıtlı cihazın adının aşağıdaki karakter sayısını aşmadığını onaylayın.
Cihaz adı: en fazla 209 karakter
Paylaşım adı: en fazla 260 karakter
Ad uzunluğu yukarıdaki rakamlardan fazlaysa Windows yazıcı özellikleri ekranının* [Genel] veya [Paylaşım] sayfasında adı değiştirin.

* Windows yazıcı özellikleri ekranı aşağıdaki prosedürle görüntülenebilir.
(1) Başlat menüsündeki [ Ayarlar]'dan [Bluetooth ve cihazlar] öğesini (veya [Cihazlar]) görüntüleyin.
(2) [Yazıcılar ve tarayıcılar]'da, ayarlanacak cihazın yönetim ekranını görüntüleyin.
Yönetim ekranını görüntülemek için cihaza veya ilgili cihaz için [Yönet]'e tıklayın.
(3) Ayarlanacak cihazın [Yazıcı özellikleri]'ne tıklayın.