การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ของไฟล์ที่รวม

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ของไฟล์ที่รวมได้โดยใช้ Canon PageComposer เมื่อแก้ไขไฟล์ที่มีขนาดหน้าหรือเค้าโครงหน้าต่างกัน คุณจะสามารถกำหนดการตั้งค่าให้เหมือนกันได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานจากไอคอนในแถบเครื่องมือของ Canon PageComposer จะอธิบายไว้ที่นี่ คุณยังสามารถปฏิบัติงานจากเมนูได้
1.
ในหน้าจอหลัก Canon PageComposer ให้เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าจากรายการ → คลิก [] (เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์)
2.
ในกล่องโต้ตอบ [เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์] ให้ตั้งชื่อใน [ชื่อเอกสาร] หากจำเป็น
3.
คลิกหน้า [การตั้งค่าการพิมพ์] → ตั้งค่ารายการที่ต้องการ
หากคุณต้องการตั้งค่าขนาดผลงานให้เหมือนกัน ให้เลือก [ความสอดคล้องของขนาดงาน] → เลือกขนาดกระดาษ
หากคุณต้องการตั้งค่าเค้าโครงหน้าให้เหมือนกัน ให้เลือก [ความสอดคล้องของเค้าโครง] → เลือกการตั้งค่าเค้าโครง
4.
หากคุณต้องการตั้งค่าตำแหน่งไฟล์ต่อไปที่ต้องการเริ่มพิมพ์เมื่อรวมไฟล์ ให้เลือก [พิมพ์เอกสารถัดไปจาก] → เลือกรายการ
5.
หากคุณต้องการระบุการตั้งค่าแบบละเอียดในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์ คลิก [รายละเอียด] → ระบุการตั้งค่าที่ต้องการ → คลิก [ตกลง]
6.
ในกล่องโต้ตอบ [เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์] คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง