Tìm kiếm Hướng dẫn

Khi tìm kiếm hướng dẫn theo các phương pháp sau đây, bạn có thể tìm thấy chủ đề có chuỗi ký tự mà bạn đang tìm kiếm.
Nhấp vào nhãn [] trong vùng menu → nhập vào chuỗi ký tự để tìm kiếm → nhấp vào [].
Trong danh sách kết quả tìm kiếm được hiển thị, nhấp vào tiêu đề của chủ đề bạn muốn hiển thị.
Bạn có thể thu hẹp phạm vi chủ đề tìm kiếm bằng phương pháp xác định các từ bạn muốn tìm kiếm.
Để tìm kiếm chủ đề có tất cả các từ (Tìm kiếm bằng cụm AND)
Nhập nhiều từ được cách nhau bởi dấu cách.
Để tìm kiếm chủ đề có một cụm từ (tìm kiếm cụm từ)
Nhập cụm từ được đặt trong dấu ngoặc kép ("").