Tờ [Màu] (PS3)

Bạn có thể chuyển đổi giữa in màu và in đen trắng, và điều chỉnh màu sắc.
Tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng, bạn có thể không cài đặt được một số chức năng được mô tả trong tài liệu này.
LƯU Ý
Nếu bạn chọn [Mặc Định Máy In], chế độ cài đặt của thiết bị sẽ được áp dụng.
[Chế Độ Màu]
Chuyển đổi giữa in màu hoặc in đen trắng. Để tự động phát hiện nên in mỗi trang bằng chế độ in màu hay in đen trắng, chọn [Tự động [Màu/Đen Trắng]].
[Chế Độ Phù Hợp RGB]
Cho phép bạn lựa chọn chế độ phối màu sắc cho đầu vào RGB.
Nếu [Thông Tin Liên Kết Thiết Bị] đã được lựa chọn, một hệ kết hợp các hệ ánh sáng môi trường và không gian màu sẽ được sử dụng. Bạn có thể lựa chọn các cài đặt tối ưu từ [Đầu Vào RGB [Nhạt + Không Gian Màu]].
[Thông Tin Nguồn RGB]
Cho phép bạn lựa chọn hệ màu RGB phù hợp với màn hình và nó được áp dụng khi in dữ liệu RGB. Nếu [Không có] được lựa chọn, quy trình tách màu của dữ liệu RGB sang CMYK được thực hiện mà không cần phải áp dụng hệ màu RGB.
[+][-]
[Phương Pháp Phù Hợp RGB]
Cho phép bạn lựa chọn phương pháp in khi hệ màu đầu vào RGB được áp dụng.
[+][-]
[Xử Lý Màu Đen Tuyền RGB]
In dữ liệu đen và xám với tỷ lệ tương tự như Đỏ (R) sang Xanh lá cây (G) sang Xanh nước biển (B) chỉ sử dụng mực màu đen (K). Nếu bạn không chọn tùy chỉnh này, bộ mực CMYK sẽ được sử dụng, áp dụng các chế độ cài đặt được lựa chọn cho [Thông Tin Đầu Ra].
[Đầu Vào RGB [Nhạt + Không Gian Màu]]
Cho phép bạn lựa chọn ánh sáng môi trường, nhiệt độ màu sắc, và giám sát không gian màu sắc để áp dụng vào chuyển đổi hệ màu thiết bị đối với đầu vào RGB.
[Chế Độ Phù Hợp CMYK]
Cho phép bạn cài đặt chế độ phối hợp màu sắc đối với đầu vào CMYK.
Nếu [Thông Tin Liên Kết Thiết Bị] đã được lựa chọn, một hệ kết hợp các hệ ánh sáng môi trường và không gian màu sẽ được sử dụng. Bạn có thể lựa chọn các cài đặt tối ưu từ [Đầu Vào CMYK [Nhạt + Không Gian Màu]].
[Thông Tin Mô Phỏng CMYK]
Cho phép bạn lựa chọn hệ mô phỏng CMYK. Nếu [Không có] được lựa chọn, mô hình màu sắc phụ thuộc vào thiết bị được áp dụng mà không áp dụng hệ CMYK.
[Phương Pháp Phù Hợp CMYK]
Cho phép bạn chọn phương pháp in khi thông tin mô phỏng CMYK được áp dụng.
[+][-]
[Xử Lý Màu Đen Tuyền CMYK]
In dữ liệu đen và xám chỉ sử dụng mực đen (K). Nếu bạn không lựa chọn tùy chỉnh này, bộ mực CMYK sẽ được sử dụng, áp dụng các cài đặt được lựa chọn cho [Thông Tin Đầu Ra].
[Đầu Vào CMYK [Nhạt + Không Gian Màu]]
Cho phép bạn lựa chọn ánh sáng môi trường, nhiệt độ màu sắc, và giám sát không gian màu sắc để áp dụng vào chuyển đổi hệ màu thiết bị đối với đầu vào CMYK.
[Thông Tin Đầu Ra]
Cho phép bạn chọn cấu hình xác định thuộc tính màu, tùy theo thiết bị bạn đang sử dụng hoặc loại giấy.
[+][-]
[Thông Tin GCR 100%]
Cho phép bạn điều chỉnh mức độ mực để không xảy ra các tính chất không đồng đều trong độ dày khi in đường kẻ và chữ văn bản.
[Chi tiết] > Hộp Thoại [Cài Đặt Chi Tiết]
Cho phép bạn thiết lập cấu hình các cài đặt tùy chỉnh màu sắc chi tiết.
[+][-]
[Khôi Phục Mặc Định]
Trả lại mọi cài đặt trong tờ này trở về các giá trị mặc định của chúng.

Chủ đề liên quan