Mendaftar Tetapan Kegemaran

Anda boleh mendaftar tetapan kerap digunakan sebagai profil.
1.
Memaparkan helaian yang sesuai dari skrin tetapan cetakan bagi pemacu → konfigurasikan tetapan yang anda ingin daftarkan.
2.
Klik [Tambah] di sebelah kanan [Profil].
3.
Dalam kotak dialog [Tambah Profil], tetapkan [Nama] dan [Ikon].
Masukkan komen dalam [Komen] jika perlu.
4.
Klik [OK].
Profil baharu ditambahkan pada [Profil]. Anda boleh menggunakan tetapan cetakan yang didaftarkan hanya dengan memilih item daripada [Profil].

Topik Berkaitan