Menambahkan Helaian Kulit

Anda boleh menambahkan kulit depan dan belakang pada data cetakan. Anda juga boleh menggunakan kertas yang berbeza daripada halaman kandungan dan menentukan muka kulit untuk dicetak.
1.
Paparkan helaian [Sumber Kertas].
2.
Klik [Tetapan Kulit Depan/Belakang].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Kulit Depan/Belakang], pilih kulit untuk ditambahkan daripada [Tetapan Kulit].
4.
Jika anda ingin menetapkan kulit depan, tetapkan [Kulit Depan] > [Sumber Kertas] dan [Cetak pada].
5.
Jika anda ingin menetapkan kulit belakang, tetapkan [Kulit Belakang] > [Sumber Kertas] dan [Cetak pada].
6.
Klik [OK].

Topik Berkaitan