Menukar Tetapan Cetakan untuk Fail yang Digabungkan

Anda boleh mengubah tetapan cetakan untuk fail yang digabungkan menggunakan Canon PageComposer. Semasa mengedit fail dengan saiz atau tataletak halaman yang berbeza, anda boleh menyatukan tetapan itu.
Di sini, prosedur untuk melakukan operasi daripada ikon dalam bar alat Canon PageComposer akan diterangkan. Anda juga boleh melakukan operasi daripada menu.
1.
Dalam skrin utama Canon PageComposer, pilih fail yang tetapannya ingin anda ubah daripada senarai → klik [] (Tukar Tetapan Cetak).
2.
Dalam kotak dialog [Tukar Tetapan Cetak], tetapkan nama dalam [Nama Dokumen] jika diperlukan.
3.
Klik helaian [Tetapan Cetak] → tetapkan item yang diperlukan.
Jika anda ingin menyatukan tetapan saiz output, pilih [Konsistensi Saiz Output] → pilih saiz kertas.
Jika anda ingin menyatukan tetapan tataletak halaman, pilih [Konsistensi Tataletak] → pilih tetapan tataletak.
4.
Jika anda ingin menetapkan tempat untuk mula mencetak fail yang berikutnya dari semasa menggabungkan fail, pilih [Cetak Dokumen Seterusnya dari] → pilih item.
5.
Jika anda ingin menentukan tetapan terperinci dalam skrin tetapan cetakan pemacu, klik [Butiran] → tentukan tetapan yang berkaitan → klik [OK].
6.
Dalam kotak dialog [Tukar Tetapan Cetak], klik [OK].

Topik Berkaitan