Menyemak Pratonton Cetakan

Anda boleh mempratonton data cetakan dan menyemak tetapan tataletak halaman sebelum mencetak.
Di sini, prosedur untuk melakukan operasi daripada ikon dalam bar alat Canon PageComposer akan diterangkan. Anda juga boleh melakukan operasi daripada menu.
1.
Memaparkan helaian yang sesuai dari skrin tetapan cetakan bagi pemacu.
2.
Pilih [Edit dan Pratonton] dari [Kaedah Output] → klik [OK].
Jika anda ingin menetapkan kaedah output selepas menggabungkan fail, klik [Butiran] → pilih kaedah output daripada [Kaedah Output Selepas Edit dan Pratonton] → klik [OK].
3.
Klik [OK] pada skrin tetapan cetakan → klik [Cetak] atau [OK] pada skrin cetakan.
Skrin utama Canon PageComposer dipaparkan.
4.
Dalam skrin utama Canon PageComposer, pilih fail yang pratonton cetakannya ingin anda semak daripada senarai → klik [] (Pratonton Cetakan).
5.
Dalam kotak dialog [Pratonton Cetakan], semak pratonton → klik [Tutup].
Klik [] (Seterusnya) untuk memaparkan halaman berikutnya.
Klik imej halaman untuk mengezum masuk atau keluar.

Topik Berkaitan