Melampirkan Penyulitan Semasa Mencetak

Anda boleh melampirkan PIN pada data cetakan dan menyimpannya dalam peranti. Apabila anda mencetak data yang disimpan itu, masukkan PIN dalam panel kawalan peranti. Fungsi ini berguna apabila mencetak dokumen sulit dll.
NOTA
Jika anda mendaftarkan PIN yang digunakan dalam pencetakan selamat sebagai tetapan lalai, anda boleh mengurangkan usaha yang diperlukan untuk mengkonfigurasi tetapan semasa mencetak.
Bilangan maksimum aksara untuk nama pengguna yang digunakan semasa mencetak mungkin tidak dapat dimasukkan, bergantung pada aksara yang digunakan.
1.
Memaparkan helaian yang sesuai dari skrin tetapan cetakan bagi pemacu.
2.
Pilih [Pencetakan Selamat] dari [Kaedah Output] → klik [OK].
3.
Dalam kotak dialog [Butiran Pencetakan Selamat], masukkan [Nama Pengguna] dan [PIN].
Jika kotak dialog [Sahkan PIN] dipaparkan semasa pencetakan sebenar, anda boleh mengesahkan atau menukar nama data, nama pengguna dan PIN.
4.
Klik [OK].

Topik Berkaitan