Helaian [Tetapan Terkecuali] (PS3)

Anda boleh menggunakan tetapan pencetakan untuk julat halaman yang ditentukan bagi dokumen.
Bergantung pada peranti yang anda gunakan, anda mungkin tidak dapat menetapkan beberapa fungsi yang diterangkan di sini.
[Halaman Terkecuali] > Kotak Dialog [Tetapan Halaman Terkecuali]
Membolehkan anda menetapkan tetapan luar biasa untuk halaman yang dinyatakan.
[+][-]
[Kulit] > Kotak Dialog [Tetapan Kulit Depan/Belakang]
Menyelitkan kulit hadapan dan belakang. Anda juga boleh menetapkan sumber kertas untuk kulit hadapan dan belakang serta sama ada untuk mencetak pada kertas itu.
[Selit Helaian] > Kotak Dialog [Tetapan Selit Helaian]
Membolehkan anda mengkonfigurasikan tetapan yang berkaitan dengan helaian yang diselitkan.
[+][-]
[Senarai Tetapan Terkecuali]
Memaparkan tetapan luar biasa semasa dalam senarai.
[Edit]
Membolehkan anda mengedit tetapan luar biasa yang dipilih.
[Gabung]
Menggabungkan tetapan luar biasa berbilang yang dipilih menjadi satu. Anda hanya boleh menggabungkan tetapan yang julat halamannya berterusan dan tetapannya sama.
[Padam]
Memadam tetapan luar biasa yang dipilih.
[Tetapan Asas]
Memaparkan fungsi yang ditetapkan dalam setiap helaian selain daripada helaian [Tetapan Terkecuali] dalam senarai.

Topik Berkaitan