Helaian [Kualiti] (PS3)

Anda boleh menetapkan tetapkan kualiti cetakan yang terperinci.
Bahagian ini menerangkan tetapan yang dipaparkan dalam pemacu PS3.
Bergantung pada peranti yang anda gunakan, anda mungkin tidak dapat menetapkan beberapa fungsi yang diterangkan di sini.
[Kadar Persembahan]
Menetapkan kaedah meraster imej untuk data cetakan.
[+][-]
[Resolusi]
Menetapkan resolusi cetakan.
[Hafton]
Menetapkan corak diter untuk mewakili hafton (bahagian antara bahagian gelap dan cerah).
[+][-]
[Simpanan Toner]
Menipiskan data cetakan untuk menjimatkan toner.
[Pelicinan Lanjutan]
Melicinkan kontur teks, garisan dan imej. [Licin 2] melakukan proses kelicinan yang lebih kuat berbanding [Licin 1].
[Mod Warna]
Bertukar antara pencetakan berwarna atau hitam putih. Untuk mengesan secara automatik setiap halaman harus dicetak dalam keadaan berwarna atau hitam putih, pilih [Auto [Warna/B&W]].
[Cetak sebagai Imej Negatif]
Mencetak imej negatif dokumen dengan membalikkan nilai hitam dan putih.
[Cetak sebagai Imej Cermin]
Mencetak imej cermin dokumen dengan menterbalikkan imej secara mendatar.
[Pelarasan Skala kelabu Manual]
Membolehkan anda melaraskan cetakan skala kelabu.
[Pelarasan Skala kelabu] > Kotak Dialog [Pelarasan Skala kelabu]
Membolehkan anda menetapkan kecerahan semasa mencetak dokumen dalam skala kelabu.
[Tetapan Skala kelabu Manual]
Membolehkan anda melaraskan kecerahan dan kontras secara manual.
[Tetapan Skala kelabu] > Kotak Dialog [Tetapan Skala kelabu]
Membolehkan anda mengkonfigurasi tetapan kecerahan dan kontras yang terperinci.
[+][-]
[Tentang]
Memaparkan versi pemacu.
[Tetapan Lanjutan] > Kotak Dialog [Tetapan Lanjutan]
Membolehkan anda menetapkan butiran kualiti cetakan seperti resolusi, pemeringkatan, jumlah toner, dll.
[+][-]
[Kembalikan Lalai]
Mengembalikan semua tetapan dalam helaian ini ke nilai lalainya.

Topik Berkaitan