Tidak boleh menggunakan fungsi pemerolehan maklumat peranti atau fungsi pengesahan

Jika anda tidak dapat memperoleh maklumat peranti atau tidak boleh menggunakan fungsi pengurusan ID jabatan atau fungsi pengesahan pengguna, semak perkara berikut.

Punca 1.

Peranti dimatikan atau kabel tidak dipasang dengan betul.
Remedi
Periksa status peranti.

Punca 2.

Tetapan untuk persekitaran sambungan anda tidak dikonfigurasikan dengan betul.
Remedi
Sahkan kawasan boleh cetak peranti dan betulkan data cetakan dalam aplikasi yang anda gunakan.
Dalam persekitaran pelayan cetakan
Pasang Canon Driver Information Assist Service dalam komputer pelayan menggunakan pemasang pemacu.
Pasang TCP/IP sebagai protokol dalam persekitaran anda daripada CD-ROM untuk sistem pengendalian yang anda gunakan.
Apabila peranti disambungkan dalam sambungan USB atau persekitaran sambungan port
Anda tidak boleh menggunakan fungsi perolehan maklumat peranti, pengurusan ID jabatan, dan pengesahan pengguna. Anda juga tidak boleh menggunakannya dalam persekitaran sambungan port berikut:
Persekitaran tempat komputer disambungkan secara terus ke peranti menggunakan fungsi SMB
Persekitaran tempat [Dayakan pengumpulan pencetak] di dalam helaian [Port] skrin sifat pencetak Windows * didayakan
Gunakan persekitaran sambungan lain seperti persekitaran sambungan rangkaian TCP/IP untuk fungsi perolehan maklumat peranti, pengurusan ID jabatan, dan pengesahan pengguna.
Walau bagaimanapun, fungsi tersebut mungkin dapat digunakan melalui sambungan USB, bergantung kepada peranti atau pemacu yang anda gunakan.

Punca 3.

Nama peranti terlalu panjang.
Remedi
Sahkan bahawa nama peranti yang didaftarkan dalam senarai pencetak Windows tidak melebihi bilangan aksara berikut.
Nama peranti: dalam 209 aksara
Nama kongsian: dalam 260 aksara
Jika ia melebihi bilangan di atas, tukar nama di dalam helaian [Am] atau [Perkongsian] skrin sifat pencetak Windows *.

* Skrin sifat pencetak Windows boleh dipaparkan menggunakan prosedur berikut.
(1) Paparkan [Bluetooth & peranti] (atau [Peranti]) daripada [ Tetapan] dalam menu Mula.
(2) Dalam [Pencetak dan pengimbas], paparkan skrin pengurusan untuk ditetapkan peranti.
Untuk memaparkan skrin pengurusan, klik peranti atau klik [Urus] untuk peranti yang sepadan.
(3) Klik [Sifat pencetak] untuk menetapkan peranti.