Impressió de quaderns

Podeu imprimir amb les pàgines organitzades de forma automàtica de manera que formin un quadern quan es pleguin per la meitat.
1.
Visualitzeu el full [Opcions bàsiques] o [Acabat].
2.
Seleccioneu [Impressió de quaderns] a [Una cara/Doble cara/Impressió de quaderns] o [Estil d'impressió].
Per definir la posició d'enquadernació, seguiu el procediment que s'indica a continuació.
3.
Feu clic a [Quadern].
4.
Al quadre de diàleg que apareix, visualitzeu el full [Configuració del fullet].
5.
Seleccioneu la posició d’unió des de [Obertura de llibre].
6.
Seleccioneu [Especifica enquadernació de quaderns] → especifiqueu una amplada d'enquadernació a [Enquadernació de quaderns].
7.
Feu clic a [D'acord].

Temes relacionats