Retall de pàgines quan es creen quaderns amb punt d'acabat

Quan es realitzen impressions de quaderns amb punt d'acabat, es poden retallar i alinear les vores de les pàgines.
1.
Visualitzeu el full [Acabat].
2.
Seleccioneu [Impressió de quaderns] a [Estil d'impressió].
3.
Seleccioneu [Plega + Punt d'acabat + Retalla]/[Plega + Retalla] a [Opció de punt d'acabat].
4.
Seleccioneu un mètode d'ajustament de l'amplada de retall a [Opcions de retall] → especifiqueu els valors segons el mètode que seleccioneu.

Temes relacionats