Definició de la funció d'autenticació

Podeu gestionar la impressió mitjançant la funció de gestió d'identificadors de departament o la d'autenticació d'usuaris.

Requisits previs

En arrencar l’ordinador, inicieu una sessió com a usuari amb privilegis d’administrador.

Procediments

1.
Obriu la pantalla de propietats de la impressora.
(1) Visualitzeu [Bluetooth i dispositius] (o [Dispositius]) dins [ Configuració] al menú Inicia.
(2) A [Impressores i escàners], obriu la pantalla d’administració del dispositiu a configurar.
Per obrir la pantalla d’administració, feu clic al dispositiu o bé feu clic a [Administra] per al dispositiu corresponent.
(3) Feu clic a [Propietats de la impressora] per al dispositiu a configurar.
2.
Visualitzeu el full [Opcions del dispositiu].
3.
Seleccioneu la funció d'autenticació que voleu utilitzar a [Gestió d'usuaris] → feu clic a [Opcions].
4.
Seleccioneu [Permet la configuració del PIN]/[Permet opcions de contrasenyes] → introduïu la informació d'autenticació.
Per utilitzar la funció de gestió d'ID de departaments, introduïu la informació a [ID de departament] i [PIN].
Per utilitzar la funció d'autenticació d'usuari, introduïu la informació a [Nom d'usuari] i [Contrasenya].
Per comprovar si la informació d'autenticació definida al dispositiu coincideix amb el contingut introduït, feu clic a [Verifica].
5.
Definiu les opcions corresponents → feu clic a [D'acord].
6.
Feu clic a [Aplica] al full [Opcions del dispositiu].
Si, en imprimir, es mostra el quadre de diàleg [Confirma ID de departament/PIN]/[Confirma nom d'usuari/contrasenya], confirmeu o definiu la informació d'autenticació.
NOTA
És possible que no es pugui introduir el nombre màxim de caràcters per al nom d'usuari i la contrasenya emprats en imprimir, en funció dels caràcters que es facin servir.

Temes relacionats