Com utilitzar el manual

En aquesta secció s'explica allò que cal saber per fer servir aquest manual.