Opcions comunes a tots els fulls

En aquesta secció s'expliquen les opcions freqüents per a cada full de la pantalla de configuració de la impressió.
En funció del controlador o el dispositiu que feu servir, és possible que no pugueu configurar algunes de les funcions que es descriuen aquí.
[Perfil]
Aplica opcions registrades, com seleccionar un perfil. Podeu registrar opcions d'ús freqüent com a un perfil.
[+][-]
[Mètode de sortida]
Canvia el mètode de sortida de les dades d'impressió. Podeu desar les dades al dispositiu, donar prioritat a una feina d'impressió perquè s'imprimeixi per davant d'altres feines de la cua d'impressió i imprimir-la, etc.
[+][-]
[Vista prèvia d'opcions]
Mostra les opcions d'impressió actuals a una vista prèvia. Podeu definir funcions d'impressió bàsiques fent clic a la vista prèvia.
[+][-]
[Opcions de vista] > quadre de diàleg [Opcions de vista]
Mostra les opcions del controlador actuals a una llista.
[Language Settings] > quadre de diàleg [Language Settings]
Permet canviar l'idioma de visualització.

Temes relacionats