Nastavenie výberu strán (PS3)

Ak používate ovládač PS3, môžete použiť nastavenia tlače pre zadaný rozsah strán v rámci dokumentu.
1.
Zobrazte kartu [Mimoriadne nastavenia].
2.
Kliknite na položku [Mimoriadna strana].
3.
Na karte [Nastavenie strany] v dialógovom okne [Nastavenia mimoriadnej strany] zadajte interval výberu strán v položke [Strana].
4.
Nastavte požadované funkcie v položke [Nastavenie strany], [Kvalita] a [Farba] → potom kliknite na [OK].
Nastavenia sa zobrazia v položke [Zoznam mimoriadnych nastavení].
Ak chcete zmeniť nastavený interval vybraných strán
Vyberte nastavenie z položky [Zoznam mimoriadnych nastavení] → a kliknite na [Upraviť].
Ak chcete kombinovať nastavenia pre viaceré intervaly vybraných strán
Vyberte nastavenia z položky [Zoznam mimoriadnych nastavení] → a kliknite na [Zlúčiť].
Kombinovať nastavenia pre viaceré intervaly vybraných strán môžete len v prípade, keď je interval výberu súvislý a nastavenia sú totožné.
Ak chcete vymazať nastavenie intervalu vybraných strán
Vyberte nastavenie z položky [Zoznam mimoriadnych nastavení] → a kliknite na [Odstrániť].

Príbuzné témy