Registrácia obľúbených nastavení

Často používané nastavenia môžete uložiť ako profil.
1.
Na obrazovke nastavení tlače ovládača otvorte správnu kartu → nakonfigurujte nastavenia, ktoré chcete zaregistrovať.
2.
Kliknite na položku [Pridať] napravo od poľa [Profil].
3.
V dialógovom okne [Pridať profil] nastavte položku [Názov] a [Ikona].
Podľa potreby zadajte poznámku do poľa [Komentár].
4.
Kliknite na položku [OK].
Nový profil sa pridá do zoznamu [Profil]. Uložené nastavenia tlače môžete použiť jednoduchým výberom položky v zozname [Profil].

Príbuzné témy