Karta [Kvalita] (PS3)

Môžete určiť podrobné nastavenia kvality tlače.
Táto časť uvádza nastavenia zobrazené v ovládači PS3.
V závislosti od zariadenia, ktoré používate, možno nebudete môcť nastaviť niektoré funkcie opísané v tomto dokumente.
[Rýchlosť vykresľovania]
Nastaví spôsob rasterizácie obrazu pre tlačové údaje.
[+][-]
[Rozlíšenie]
Nastaví rozlíšenie tlače.
[Poltóny]
Nastaví vzory vyhladenia farebného prechodu na vyjadrenie poltónov (oblasti medzi tmavými a svetlými oblasťami).
[+][-]
[Šetrenie tonera]
Tlačí tenšie čiary na šetrenie tonera.
[Pokročilé vyhladzovanie]
Vyhladí okraje textu, čiar a obrázkov. Možnosť [Hladké 2] vykonáva silnejšie spracovanie vyhladenia ako [Hladké 1].
[Režim farieb]
Prepne medzi čiernobielou a farebnou tlačou. Ak chcete nastaviť automatické rozpoznávanie tlače každej strany v čiernobielom alebo farebnom režime, vyberte položku [Automaticky [Farebne/ČB]].
[Tlačiť ako negatív]
Vytlačí negatívny obraz dokumentu zámenou hodnôt čiernej a bielej.
[Tlačiť ako zrkadlový obraz]
Vytlačí zrkadlový obraz dokumentu horizontálnym pretočením obrazu.
[Manuálne nastavenia odtieňov sivej]
Umožňuje vám upraviť tlač v odtieňoch sivej.
[Úprava odtieňov sivej] > dialógové okno [Úprava odtieňov sivej]
Umožní vám nastaviť jas pri tlači dokumentu v odtieňoch sivej.
[Manuálne nastavenia odtieňov sivej]
Umožňuje manuálne upraviť jas a kontrast.
[Nastavenia odtieňov sivej] > dialógové okno [Nastavenia odtieňov sivej]
Umožňuje konfigurovať podrobné nastavenia jasu a kontrastu.
[+][-]
[Informácie]
Zobrazí verziu ovládača.
[Rozšírené nastavenia] > dialógové okno [Rozšírené nastavenia]
Umožňuje nastaviť podrobné nastavenia kvality tlače, ako napríklad rozlíšenie, gradácia, množstvo tonera a pod.
[+][-]
[Obnoviť predvolené]
Obnoví predvolené hodnoty všetkých nastavení na tejto karte.

Príbuzné témy