Nastavenia ovládača sa nedajú nastaviť

Nastavenia veľkosti papiera, orientácie a výberu papiera nie sú platné

Príčina

V závislosti od používanej aplikácie majú nastavenia zodpovedajúce nasledujúcim nastaveniam v aplikácii prioritu nad nastaveniami ovládača.
Náprava
Tieto nastavenia nakonfigurujte v aplikácii.

Kartu [Nastavenia zariadenia] a [Profil] možno zobraziť, ale nastavenia sú nedostupné

Príčina

Vaše konto nemá úplné oprávnenia na ovládanie tlačiarne.
Náprava
Zobrazenie hárka po prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému.

Funkcie podporované zariadením sa na karte [Nastavenia zariadenia] nezobrazujú alebo ich nemožno nastaviť

Príčina

Nebol nastavený príslušný konfiguračný profil.
Náprava
Načítajte informácie o zariadení a nastavte profil konfigurácie vhodný pre používaný model tlačiarne.
Ak informácie o zariadení nemožno načítať, ručne nastavte profil konfigurácie, ktorý vyhovuje názvu modelu tlačiarne.
Ak nedokážete správne nastaviť položky zobrazené na karte [Nastavenia zariadenia] ani po použití profilu konfigurácie, ktorý vyhovuje názvu modelu tlačiarne, môžete použiť funkciu a informácie o doplnkoch, ktoré vyhovujú zariadeniu, nastavením typu konfiguračného profilu.

Príbuzné témy