Strømbesparelse

Du kan spare på strømmen ved at opsætte maskinen til automatisk at gå i dvaletilstand eller slukke for sig selv, når den har været inaktiv et bestemt stykke tid.
0KK5-00H