Konfigurering af NetBIOS

For at registrere denne maskine med en WINS-server skal der indstilles et NetBIOS-navn og et arbejdsgruppenavn.
1
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand. Start af Remote UI
2
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [Network Settings]  [TCP/IP Settings].
4
Klik på [Edit] i [NetBIOS Settings].
5
Indtast de nødvendige informationer.
[NetBIOS Name]
Angiv op til 15 alfanumeriske tegn for maskinens NetBIOS-navn.
[Workgroup Name]
Angiv op til 15 alfanumeriske tegn for navnet på den arbejdsgruppe, som maskinen tilhører.
NetBIOS-navne eller arbejdsgruppenavne, der begynder med en stjerne (*), kan ikke registreres med en WINS-server.
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
0KK5-026