Indstilling af systemadministratoradgangskoder

Det er nødvendigt med adgangsrettigheder som administrator, hvis du vil ændre maskinindstillingerne fra Remote UI. Når du har logget ind som administrator, skal du bruge følgende procedure for at indstille PIN (systemadministratoradgangskode). Systemadministratoradgangskoden er kritisk i forhold til maskinens sikkerhed. Kontroller, at kun systemadministratorerne kender systemadministratoradgangskoden.
1
Start Remote UI, og log på i systemadministratortilstand. Start af Remote UI
2
Klik på [Settings/Registration].
3
Klik på [System Management] [Edit].
4
Indtast PIN.
[Set/Change PIN]
Angiv eller skift en pinkode ved at markere afkrydsningsfeltet og indtaste et tal på op til syv cifre. Indtast det samme nummer i både tekstfelterne [PIN] og [Confirm].
Du kan ikke registrere en pinkode, der kun består af nuller, f.eks. "00" eller "0000000".
For at slette en PIN-indstilling skal du vælge afkrydsningsfeltet [Set/Change PIN] og klikke på [OK], mens tekstfelterne [PIN] og [Confirm] skal stå tomme.
5
Indtast efter behov navn og kontaktinformationer til systemadministratoren og klik på [OK].
[System Manager Name]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for navnet på systemadministratoren.
[Contact Information]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for kontaktinformationerne til systemadministratoren.
[E-Mail Address]
Angiv op til 64 alfanumeriske tegn for e-mailadressen til systemadministratoren.
[System Manager Comment]
Angiv op til 32 alfanumeriske tegn for en kommentar om systemadministratoren.
0KK5-02E