Udbedring af papirstop

Hvis papirstopsmeddelelsen <Papirstop inde i printer> vises i Vinduet Printerstatus. Brug følgende procedure for at fjerne det papir, der sidder i klemme. Før start skal du omhyggeligt læse sikkerhedsinstruktionerne i Vigtige sikkerhedsanvisninger.
Når du fjerner det fastklemte papir, må du ikke slukke maskinen
Hvis du slukker for maskinen, slettes de data, der er ved at blive udskrevet.
Hvis papiret går i stykker
Fjern alle papirstumperne for at undgå, at de sætter sig fast.
Hvis der ofte sker papirstop
Bank papirstakken mod en jævn overflade, så stakkens kanter er lige, inden papiret lægges i maskinen.
Kontroller, at papiret passer til maskinen. Papir
Kontroller, at der ikke er papirstumper i maskinen.
Træk ikke det fastklemte papir ud med magt
Hvis du trækker papiret ud med magt, kan du ødelægge dele i maskinen. Hvis du ikke kan fjerne papiret, skal du kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler eller Canon HelpDesk. Når et problem ikke kan løses
Hvis du klikker på [Problemløsningsdetaljer], kan du få vist samme metoder til problemløsning, som er beskrevet i denne manual.
 

Sådan fjernes fastklemt papir

Hvis der er papir i universalbakken, skal du fjerne det først. Træk ikke det fastklemte papir ud med magt, hvis det fastklemte papir ikke let kan fjernes. Gå videre til næste trin.
1
Træk forsigtigt papiret ud.
Træk papiret lige udad.
2
Kontroller, om der er fastklemt papir inde i maskine.
1
Åbn topdækslet.
2
Tag tonerpatronen ud.
3
Træk forsigtigt papiret ud.
Hold fast i begge kanter af papiret, træk ned i papirets forreste kant og træk det derefter ud.
4
Udskift tonerpatronen.
Juster tonerpatronstyret () og tryk det helt ind.
5
Luk topdækslet.
 
Meddelelsen om papirstop forsvinder, og maskinen er parat til udskrivning.
0KK5-033