Lister med udskriftsindstillinger

Du kan udskrive lister med udskriftsindstillinger fra Vinduet Printerstatus. Dette er nyttigt, når du vil udskrive en liste med netværksindstillinger eller en liste med strømbesparende indstillinger og andre konfigurationsindstillinger for maskinen. Lister med indstillinger er formateret til udskrivning på papir i A4-format. Før start skal du ilægge papir i A4-format i universalbakken. Ilægning af papir i universalbakken
1
Vælg maskinen ved at klikke på i proceslinjen.
2
Vælg [Indstillinger]  [Hjælpeprogram]  [Print konfigurationsside] eller [Print netværksstatus].
[Print konfigurationsside]
Udskriver en liste med indstillingerne under [Indstillinger]  [Enhedsindstillinger] sammen med informationer om maskinens version.
[Print netværksstatus] (LBP6030w)
Udskriver en liste med maskinens netværksindstillinger.
3
Klik på [OK].
 
Eksempel på udskrivning: [Print konfigurationsside]
Eksempel på udskrivning: [Print netværksstatus]
Du kan også bruge maskinens tast  (Papir) til at udskrive og få vist en liste med maskinens IPv4-indstillinger, MAC-adresse, trådløse LAN-indstillinger samt versionsinformationer. Visning af netværksindstillinger
0KK5-03R