Initialisering af nøgle- og certifikatindstillinger

Du kan gendanne indstillingerne for nøglepar (nøgle- og certifikatindstillinger) og CA-certifikater til standardindstillingerne. Bemærk, at alle nøglepar, du har registreret i maskinen samt alle CA-certifikater (undtagen de forudindstillede CA-certifikater) slettes efter initialiseringen.
Hvis du udfører denne initialisering, vil det ikke være muligt at anvende SSL-krypteret kommunikation, der kræver et nøglepar. For at bruge SSL-krypteret kommunikation skal du indstille et andet nøglepar og aktivere funktionen igen.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Start af Remote UI
2
Klik på [Settings/Registration].
3
[Initialize Setting Information]  [Initialize Key and Certificate].
4
Klik på [Initialize].
5
Klik på [OK].
0KK5-03Y