Afdrukken sorteren per pagina

Als u afdrukken wilt maken van documenten met meerdere pagina's, selecteert u [Sorteren] om complete sets op volgorde af te drukken. Deze functie is handig bij het voorbereiden van hand-outs voor vergaderingen of presentaties.
tabblad [Algemene instellingen] selecteer [Sorteren] of [Groeperen] bij [Afwerking] [OK]

[Afwerking]

Geef de sorteermethode van de afdrukken op wanneer u documenten met meerdere pagina's afdrukt.
[Sorteren]
De afdrukken worden in de juiste paginavolgorde gegroepeerd in complete sets.Als u bijvoorbeeld drie exemplaren afdrukt van een document met vier pagina's, worden de afdrukken als volgt uitgevoerd: 1, 2, 3, 4,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
[Groeperen]
De afdrukken worden niet gesorteerd. Als u bijvoorbeeld drie kopieën maakt van een document dat uit vier pagina's bestaat, worden de kopieën als volgt uitgevoerd: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4.
Als u [Uit] selecteert, bepaalt de relevante instelling in het programma of de afdrukken al dan niet worden gesorteerd.
0KSJ-013