Netwerkinstellingen weergeven

Druk op de toets (Papier) van dit apparaat en houd de toets 3 seconden ingedrukt voor een gedeeltelijke lijst met netwerkinstellingen. Hiermee kunt u de IPv4-instellingen, het MAC-adres en de draadloze LAN-instellingen controleren. De instellingenlijst is geformatteerd om af te drukken op A4-formaat. Laad voor het afdrukken het formaat A4 papier in de multifunctionele lade. Papier in de multifunctionele lade plaatsen
 
Uitvoervoorbeeld:

IPv4 Settings

Lijsten IPv4-instellingen.
Auto Obtain
Geeft weer of het IP-adres automatisch wordt toegewezen door een protocol zoals DHCP. "On" wordt weergegeven als automatische adressering is ingeschakeld.
Select Protocol
Geeft het protocol weer gebruikt om het IP-adres automatisch toe te wijzen.
Auto IP
Geeft weer of Auto IP is in- of uitgeschakeld.
IP Address
Geeft het IP-adres weer.
Subnet Mask
Geeft het subnetmasker weer.
Gateway Address
Geeft het gateway-adres weer.
Het IP-adres is niet goed geconfigureerd als dit wordt weergegeven als "0.0.0.0".
Als u het apparaat aansluit op een switching hub of bridge, kan er sprake zijn van een verbindingsfout, zelfs wanneer het IP-adres goed is geconfigureerd. Dit probleem kunt u oplossen door een bepaald vertragingsinterval in te stellen waarna het apparaat mag gaan communiceren. Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk

Wireless LAN Settings

Geeft het MAC-adres en de draadloze LAN-instellingen weer.
MAC Address
Geeft het MAC-adres weer.
SSID Settings
Geeft de SSID-instellingen weer.
Security
Geeft de momenteel toegepaste beveiligingsinstellingen weer. Als de beveiligingsinstellingen niet zijn geconfigureerd, wordt "None" weergegeven.
Wireless LAN Status
Geeft de verbindingsstatus weer (signaalsterkte) van de draadloze LAN. Als het apparaat niet is aangesloten, wordt "Inactive" of "Disconnected" weergegeven.
 
U kunt geen IPv6-instellingen en sommige andere netwerkinstellingen controleren in deze instellingenlijst. Als u alle netwerkinstellingen wilt controleren, druk ze dan af door [Afdrukken netwerkstatus] te selecteren in het printerstatusvenster. Afdrukinstellingenlijsten
0KSJ-01W