Wachtwoorden van systeembeheerder instellen

Er zijn beheerderstoegangsrechten nodig om de apparaatinstellingen te wijzigen van de Remote UI. Gebruik nadat u bent ingelogd als beheerder de volgende procedure om de PIN-code in te stellen (wachtwoord systeembeheerder). Het wachtwoord van de systeembeheerder is belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Zorg ervoor dat alleen de systeembeheerder het wachtwoord kent.
1
Start de Remote UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De Remote UI starten
2
Klik op [Settings/Registration].
3
Klik op [System Management] [Edit].
4
Voer de pincode in.
[Set/Change PIN]
Als u een pincode wilt instellen of wijzigen, schakelt u het selectievakje in en typt u een code van maximaal zeven cijfers in de vakken [PIN] en [Confirm].
U kunt geen pincode registreren die alleen uit nullen bestaat, zoals "00" of "0000000".
Schakel om een PIN-instelling te wissen het selectievakje [Set/Change PIN] in en klik op [OK] met de selectievakken [PIN] en [Confirm] leeg.
5
Voer de naam en contactinformatie in van de systeembeheerder waar nodig en klik op [OK].
[System Manager Name]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam van de systeembeheerder.
[Contact Information]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de contactinformatie van de systeembeheerder.
[E-Mail Address]
Gebruik maximaal 64 alfanumerieke tekens voor het e-mailadres van de systeembeheerder.
[System Manager Comment]
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor een opmerking over de systeembeheerder.
0KSJ-02E