De e-Handleiding weergeven

Markeringen
Waarschuwingen met betrekking tot veiligheid, beperkingen en waarschuwingen met betrekking tot de bediening van het apparaat, nuttige tips en andere informatie worden weergegeven met behulp van de onderstaande markeringen.
 
Hiermee wordt een waarschuwing aangeduid voor handelingen die de dood of persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.
 
Hiermee wordt aangegeven dat u voorzichtig moet zijn bij handelingen die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben als ze niet juist worden uitgevoerd. Voor een veilig gebruik van dit apparaat moet u deze waarschuwingen altijd ter harte nemen.
 
Geeft een bewerking aan die niet mag worden uitgevoerd. Lees deze items aandachtig door en zorg ervoor dat u de beschreven bewerkingen niet uitvoert.
 
Hiermee worden bedieningsvereisten en -beperkingen aangeduid. Lees deze punten zorgvuldig door voor een juiste bediening van het apparaat en om schade aan het apparaat of eigendom te voorkomen.
 
Hiermee wordt een uitleg van een handeling gegeven. Het kan ook extra informatie over een procedure bevatten.
 
Geeft nuttige functies of tips voor het gebruiken van het apparaat aan.
Toetsen
Toetsen op het apparaat en knoppen op het computerscherm worden als volgt weergegeven:
Type
Voorbeeld weergave in de e-Handleiding
Machinetoets
 (Papier) toets
Knoppen en andere interface-onderdelen
ie op het computerscherm worden weergegeven
[Voorkeuren]
Computerschermen
Tenzij anders aangegeven, zijn de displays waarnaar wordt verwezen in de e-Handleiding afkomstig van de LBP6030w. Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, kan de weergave van de displays in deze handleiding iets afwijken van de werkelijke displays. De weergave van stuurprogramma's en software kan ook variëren afhankelijk van hun versie.
Afbeeldingen
Tenzij anders weergegeven zijn de afbeeldingen gebruikt in de e-Handleiding van LBP6030w.
Afhankelijk van uw land of regio kan de vorm van uw netsnoer en de wandcontactdoos verschillen van de afbeeldingen in de e-Handleiding.
0KSJ-04K