Käsittely

Irrota heti virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään, jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee outoa hajua tai savua tai se kuumenee liikaa. Laitteen käytön jatkamisesta voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Älä pura tätä laitetta tai tee siihen muutoksia. Laitteen sisällä on kuumia suurjänniteosia. Purkaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Aseta laite paikkaan, jossa virtajohto, muut johdot tai laitteen sisällä olevat hammaspyörät ja sähköiset osat eivät ole lasten ulottuvilla. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa yllättäviä onnettomuuksia.
Älä käytä tämän laitteen lähellä tulenarkoja sumutteita. Jos tämän laitteen sisällä oleviin sähköosiin pääsee tulenarkoja aineita, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Kun siirrät laitetta, muista kytkeä laitteen ja tietokoneen virtakytkimet pois päältä ja irrottaa virtapistoke pistorasiasta ja liitäntäjohdot laitteesta. Jos et toimi näin, virtajohto ja liitäntäjohdot voivat vaurioitua, mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Jos liität tai irrotat USB-kaapelin, kun virtapistoke on kytkettynä pistorasiaan, älä kosketa liittimen metalliosaa. Voit saada sähköiskun.
Jos käytät sydämentahdistinta
Tämä laite tuottaa heikon magneettikentän. Jos käytät sydämentahdistinta ja tunnet olosi epänormaaliksi, poistu laitteen lähettyviltä ja ota viipymättä yhteys lääkäriin.
Älä aseta tämän laitteen päälle painavia esineitä, sillä ne voivat pudota ja aiheuttaa vammoja.
Turvallisuuden vuoksi irrota virtapistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Ole varovainen, kun avaat ja suljet kansia, ettet satuta käsiäsi.
Pidä kädet ja vaatteet kaukana tulostusalueen rullista. Jos kätesi tai vaatteesi tarttuvat rulliin, seurauksena voi olla henkilövahinko.
Laitteen sisäpuoli ja ulostuloaukko ovat kuumia tulostuksen aikana ja heti sen jälkeen. Vältä koskemasta näitä alueita, ettet saa palovammoja. Myös tulostetut paperit saattavat olla kuumia heti tulostuksen jälkeen, joten käsittele niitä varovasti. Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa palovammoja.
Lasersäde
Tämä laite on luokiteltu Luokan 1 Laser-tuotteeksi IEC 60825-1: 2007 ja EN60825-1: 2007. Lasersäde voi olla ihmiselle vaarallista. Lasersäde on suljettu laserskanneriyksikön kansien sisään, joten lasersäde ei voi päästä normaalikäytössä laitteen ulkopuolelle. Lue seuraavat huomautukset ja ohjeet turvallisuussyistä:
Älä avaa koskaan muita kuin tässä ohjeessa ilmoitettuja kansia.
Älä irrota laserskanneriyksikön kanteen kiinnitettyä varoitustarraa.
Muiden kuin tässä ohjeessa mainittujen ohjainten käyttäminen sekä säätöjen tai toimintojen suorittaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.
Lasersäde voi aiheuttaa näkövaurioita, jos se pääsee jostain syystä laitteen ulkopuolelle ja osuu käyttäjän silmiin.
Laitteen kuljettaminen
Voit estää laitteen vaurioitumisen kuljetuksen aikana seuraavasti:
Poista väriainekasetti.
Pakkaa laite alkuperäiseen laatikkoonsa käyttäen alkuperäisiä pakkausmateriaaleja.
Muut varotoimet
Noudata laitteeseen kiinnitetyn varoitustarran ohjeita.
Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai tärähdyksille.
Älä avaa ja sulje ovia, kansia ja muita osia väkisin. Laite voi vahingoittua.
Älä koske liitäntöihin (). Laite voi vahingoittua.
Älä sammuta laitetta tulostuksen aikana. Älä myöskään avaa ja sulje kantta äläkä poista tai lisää paperia tulostuksen aikana. Muuten seurauksena voi olla paperitukoksia.
0K7S-003