Automaattisen sammutuksen asettaminen

Voit asettaa laitteen sammuttamaan itsensä automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan. Tämä estää turhaa virrankulutusta, joka johtuu siitä, että laite unohdettiin sammuttaa. Tehtaan oletusaika ennen virran katkaisemista on 4 tuntia. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, tee seuraavat toimet tulostimen tilaikkunassa.
Jos virran katkaisuajaksi asetetaan oletusasetusta lyhyempi aika, väriainekasetin käyttöikä voi olla lyhyempi.
1
Valitse laite napsauttamalla tehtäväpalkissa .
2
Valitse [Lisäasetukset]  [Laitteen asetukset]  [Automaattisen sulkeutumisen asetukset].
3
Tee automaattisen sulkeutumisen asetukset ja napsauta [OK].
[Automaattinen sulkeutuminen määrätyn ajan kuluttua]
Valitse valintaruutu, kun haluat ottaa käyttöön automaattisen sulkeutumisen kohdassa [Automaattinen sulkeutumisaika] määritetyn ajan kuluttua.
[Automaattinen sulkeutumisaika]
Määritä aika, jonka jälkeen laite suorittaa automaattisen sulkeutumisen alkaen laitteen lepotilaan siirtymishetkestä. Voit valita 1–8 tuntia 1 tunnin välein.
0K7S-00K