Incrustació d'informació que restringeix la còpia (Lectura protegida obligatòria)

L'administrador pot restringir la còpia de documents si incrusta obligatòriament informació de lectura protegida als documents quan s'imprimeixen o es copien. També es pot incrustar informació de seguiment, fet que us permet analitzat quin equip s'ha utilitzat per imprimir el document, qui l'ha utilitzat i quan. Aquesta informació s'incrusta en codi TL o en codi QR als documents. Per tal d'utilitzar aquesta funció cal una opció del sistema. System Options
El mode de lectura protegida no garanteix la restricció de les còpies no autoritzades. És possible que no pugueu restringir les còpies no autoritzades ni analitzar la informació de control, segons la combinació d'opcions i sortida, com ara un document amb una imatge a tota la pàgina.
Tingueu en compte que Canon no es fa responsable dels perjudicis que causi la utilització del mode de lectura protegida o la impossibilitat d'utilitzar-lo. <Opcions de codi TL de lectura protegida>

Codi TL i codi QR

El codi TL o el codi QR s'utilitzen per incrustar informació de lectura protegida i informació de seguiment. El codi TL i el codi QR es diferencien en el procediment d'incrustació, les condicions de restricció i la informació de seguiment. Seleccioneu el codi que s'ajusti al tipus d'impressora multifunció que utilitzeu i al vostre sistema de gestió. També heu de tenir en compte que no és possible utilitzar el codi TL i el codi QR alhora.
Codi TL
El codi TL incrusta informació de lectura protegida utilitzant punts que s'imprimeixen a tot el fons del document. Això permet que la informació es conservi fins i tot si falta part del paper d'impressió. No obstant, heu de tenir en compte que la còpia només es pot restringir en impressores multifunció Canon compatibles amb la funció Lectura protegida. Ús del codi TL per restringir la còpia
Original
Impressió (amb codi TL)
Prohibir còpia/
Incrustar informació de seguiment
Si s'inclou informació de seguiment al codi TL, podeu analitzar la informació de seguiment per comprovar les dades incrustades al codi TL, com ara la data, el nom d'usuari i el nom de dispositiu.
També és possible incrustar només la informació de seguiment sense restringir la còpia.
Codi QR
Podeu incrustar informació de lectura protegida en codi QR imprès directament al document. La còpia es pot restringir en dispositius fabricats per Canon i altres empreses, si són compatibles amb la funció Lectura protegida amb codi QR. Ús del codi QR per restringir la còpia
Original
Impressió (amb codi QR)
Prohibir còpia/
Incrustar informació de seguiment
Quan utilitzeu codi QR per incrustar la informació de lectura protegida, la informació de seguiment també s'incrusta automàticament. Podeu analitzar la informació de seguiment per comprovar les dades incrustades al codi QR, com ara la data, el nom d'usuari i el nom de dispositiu. A més a més, la informació de seguiment s'actualitza cada cop que el document es copia, i això us permet analitzar la informació corresponent a l'operació de còpia més recent.
També és possible incrustar només la informació de seguiment sense prohibir la còpia.

Selecció del codi que cal utilitzar

No podeu fer servir alhora un codi TL i un codi QR. Seleccioneu el codi que vulgueu utilitzar.
 <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions operatives de lectura protegida>  <Usar lectura protegida>  Seleccioneu <Usar codi TL> o <Usar codi QR>  <Bé>  <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>
També podeu establir el mode Lectura protegida quan imprimiu des del controlador de la impressora. <Filigrana/Lectura protegida controlador impr.>
4LKC-0C0