Ús del codi TL per restringir la còpia

Podeu configurar l'equip per imprimir obligatòriament codi TL en documents copiats o impresos, per evitar que es copiïn. Seleccioneu si s'ha d'imprimir el codi TL en documents copiats o impresos i especifiqueu la informació que cal incrustar.
Algunes opcions de les impressores multifunció poden permetre que els documents s'imprimeixin o es copiïn encara que la duplicació estigui restringida amb informació de lectura protegida. <Opcions operatives lectura protegida> <Opcions de codi TL de lectura protegida>
1
Premeu .
2
Premeu <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions d'impressió>  <Opcions de lectura protegida>  <Lectura protegida obligatòria>.
Si la funció de Filigrana de seguretat està activada, premeu <Filigrana de seguretat/Lectura protegida>  <Filigrana seguretat/Lectura protegida obligatòria> en comptes de <Opcions de lectura protegida>  <Lectura protegida obligatòria>.
3
Seleccioneu les funcions per a les quals cal activar la Lectura protegida amb codi TL.
Premeu <Establir> o <Lect. proteg. obligatòria> per a les funcions per a les quals vulgueu utilitzar el codi TL. Quan se selecciona <Establir> o <Lect. proteg. obligatòria> per a <Fitxers desats>, el codi TL s'incrusta als fitxers desats quan s'imprimeixen.
4
Premeu <Informació de lectura proteg.>  <Prohibir tot>  <Bé>.
Configuració de la informació de seguiment
Quan la informació de seguiment està activada, el codi TL pot desar informació sobre l'historial d'impressió del document, com ara quin equip s'ha utilitzat per imprimir el document, qui l'ha utilitzat i quan.
Si voleu permetre la còpia i només incrustar la informació de seguiment, premeu <Informació de lectura proteg.>  <Permetre tot>  <Bé>. S'imprimeix al document un codi TL que permet copiar.
5
Premeu <Bé>.
Si voleu configurar funcions addicionals per utilitzar la lectura protegida amb codi TL, torneu al pas 3.
Podeu ajustar la mida i la densitat dels punts utilitzats al codi TL. Intenteu ajustar aquestes opcions si la informació incrustada al codi TL no es pot llegir correctament. <Filigrana seg./Lectura protegida> <Ajustar codi TL>
4LKC-0C1