Använda pekskärmen

Skärmen på maskinen är en pekskärm som kan användas genom att röra direkt på den med fingrarna. Skärmbilden används inte bara för grundläggande funktioner som t.ex. kopiering och scanning, utan även för att visa olika inställningar för textinmatning, kommunikation och felmeddelanden. I den här handboken, menar vi med "tryck på" alltså "rör vid".
Tryck inte för hårt på pekskärmen. Det kan leda till att pekskärmen går sönder.
Använd inte ett föremål med vass spets, exempelvis en blyerts- eller kulspetspenna. Det kan repa ytan på pekskärmen eller skada den.
Dra av skyddsfilmen innan du använder pekskärmen.
Du kan anpassa menyer och ändra ofta använda knappar för enklare åtkomst. Du kan också kombinera flera inställningar i en knapp för att förenkla åtgärder. Anpassa pekskärmen
Justera pekskärmens ljusstyrka
Om det är svårt att se innehållet på pekskärmen, justerar du ljusstyrkan med kontrollpanelen. Kontrollpanel
6JLS-026