Underhåll

Detta avsnitt beskriver hur man underhåller och sköter maskinen, såsom regelbunden rengöring och byte av förbrukningsartiklar. Det beskriver även Canons underhållstjänst. För mer information om försiktighetsåtgärder att vidta vid underhåll, se "Viktiga säkerhetsanvisningar" i Vanliga frågor och Tillval.

Grundläggande rengöring

Byta förbrukningsartiklar

Övrigt underhåll och övriga justeringar

Övrigt

Försiktighetsåtgärder vid flyttning av maskinen
6JLS-0JL