Manuals i contingut inclòs

Amb l'equip s'inclouen els manuals següents. Consulteu-los si cal.
Posada en marxa
En aquest manual es descriuen els procediments d'instal·lació i connexió que s'han de portar a terme perquè l'equip estigui preparat per funcionar.
Guia ràpida d'operacions
En aquest manual es descriuen les operacions bàsiques d'una manera fàcil d'entendre.
Guia de preguntes més freqüents (FAQ)
Si detecteu cap problema, consulteu aquest manual. En aquest manual es descriuen les solucions a diversos problemes d'una manera fàcil d'entendre.
Guia de l'usuari (aquest manual)
En aquest manual es descriuen totes les funcions de l'equip en un manual que es consulta amb un navegador web. Podeu consultar la informació per categoria o bé introduir una paraula clau per buscar pàgines sobre un tema concret. Ús de la Guia de l'usuari
Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configuració de l'equip (impressora PS/PCL/UFR II))
En aquest manual, que es pot consultar amb un navegador web, s'hi descriu com utilitzar la impressora PS/PCL/UFR II. Es pot consultar des del lloc web del manual en línia.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
En aquest manual, que es pot consultar amb un navegador web, s'hi descriu com utilitzar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. Es pot consultar des del lloc web del manual en línia.
Accés a Internet
En aquest manual, que es pot consultar amb un navegador web, s'hi descriu com utilitzar les funcions d'accés a internet del tauler de control. Es pot consultar des del lloc web del manual en línia. Accés a Internet
Guia de l'administrador sobre la Configuració per a l'enllaç amb dispositius mòbils
En aquest manual PDF s'hi descriu l'ús de l'equip en combinació amb un dispositiu mòbil. Es pot consultar des del lloc web del manual en línia. Guia de l'administrador sobre la Configuració per a l'enllaç amb dispositius mòbils
57HJ-0S0