Personalització de la pantalla de funcions bàsiques

Els botons d'opcions que apareixen a les pantalles de funcions bàsiques (de còpia, fax i lectura) es poden canviar per altres botons d'opcions a <Opcions>. Si col·loqueu botons d'opcions utilitzades freqüentment a la pantalla de funcions bàsiques, podreu utilitzar les funcions amb més eficiència. A més, si inicieu sessió amb la gestió d'autenticació personal, podeu mostrar una pantalla de funcions bàsiques diferent que estigui personalitzada per a cada usuari.
Pantalla de funcions bàsiques de còpia
Pantalla de funcions bàsiques de fax
Pantalla de funcions bàsiques de lectura
 Botons que es poden substituir
Exemple: Pantalla de funcions bàsiques de còpia
1
Seleccioneu <Còpia> i premeu . La pantalla <Inici>
2
Premeu <Desar dreceres a opcions>.
3
Seleccioneu un botó per substituir-lo.
Els botons que apareixen aquí es mostren actualment a la pantalla de funcions bàsiques. Els botons seleccionats en aquest pas no es mostraran a la pantalla de funcions bàsiques.
4
Seleccioneu un botó que vulgueu visualitzar a la pantalla de funcions bàsiques i premeu <Bé>.
Si no voleu visualitzar el botó, premeu <No assignat>.
Per a la pantalla de còpia normal, a <Opcions favorites prefixades>, podeu desar una drecera a les <Opcions favorites> que heu establert.
5
Premeu <Bé>.
Quan el substituïu pel botó seleccionat al pas 3, el botó nou seleccionat al pas 4 es mostra a la pantalla de funcions bàsiques.
El nombre d'elements de configuració que hi ha a la pantalla de funcions bàsiques i la ubicació on apareixeran són diferents segons les funcions.
El botó de drecera no es mostra si s'estableix <No assignat> com a drecera.
Els límits de dreceres per a <Opcions> que es poden desar són els següents.
Còpia: 5
Fax: 4
Llegir i enviar: 2
CONSELLS
Desament a <Opcions favorites>
A <Opcions favorites>, podeu desar procediments utilitzats freqüentment per copiar, i també destinacions especificades freqüentment i opcions de lectura. Per a més informació, vegeu Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment.
Canvi de l'opció predeterminada a la pantalla de funcions bàsiques
Després de canviar les opcions de cada funció, podeu desar les opcions actuals com a predeterminades a la pantalla de funcions bàsiques. Per fer-ho, premeu  i <Canviar opcions predeterminades>. Si inicieu la sessió a l'equip amb la gestió d'autenticació personal (Inici de sessió a l'equip) abans d'aplicar aquesta opció, es desarà com la vostra opció predeterminada personal (Llista dels elements personalitzables).
57HJ-030