<Opcions> Pantalla (1/2)

Funció
Funcions que no es poden utilitzar en combinació
Funcions que tenen prioritat quan són les últimes que s'estableixen
Doble cara
Una cara|Doble cara
Còpia de carnet
Doble cara|Doble cara, Doble cara|Una cara
Doble cara|Doble cara
Còpia de carnet
Una cara|Doble cara, Doble cara|Una cara
Doble cara|Una cara
Còpia de carnet
Una cara|Doble cara, Doble cara|Doble cara
Acabat
Classificar (per jocs)
Còpia de carnet, Agrupar (per pàgines), Grapar + Classificar (Cantonada), Grapar + Agrupar (Cantonada)
Agrupar (per pàgines)*1
Còpia de carnet, Mostra de còpia, Numerar jocs còpies
Classificar (per jocs), Grapar + Classificar (Cantonada), Grapar + Agrupar (Cantonada)
Grapar + Classificar*2
Cantonada
Selecció paper (Mida personalitzada), Còpia de carnet, Desplaçar
Classificar (per jocs), Agrupar (per pàgines), Desplaçar, Grapar + Agrupar (Cantonada)
Grapar + Agrupar*1
Cantonada
Selecció paper (Mida personalitzada), Còpia de carnet, Desplaçar, Mostra de còpia, Numerar jocs còpies
Classificar (per jocs), Agrupar (per pàgines), Grapar + Classificar (Cantonada)
Formar treball
Còpia de carnet
N en 1
Ajustar a la pàgina, Selecció paper (Mida personalitzada), Còpia de carnet, Esborrar vores original, Esborrar vores del llibre, Desplaçar (Amb tecles numèriques), Ometre pàgines en blanc
Densitat
Auto
Foto, Text/Foto
Densitat (Ajustar)
Ajustar
Densitat (Auto)
Tipus d'original
Text/Foto
Densitat (Auto), Foto, Text
Foto*3
Densitat (Auto), Text, Text/Foto
Text
Foto, Text/Foto
Filigrana de seguretat
Numerar jocs còpies, Filigrana, Imprimir data
Numerar pàgines
Ajustar a la pàgina, Còpia de carnet, Desplaçar (Amb tecles numèriques)
Numerar jocs còpies
Ajustar a la pàgina, Còpia de carnet, Desplaçar (Amb tecles numèriques), Agrupar (per pàgines), Grapar + Agrupar (Cantonada), Filigrana de seguretat
*1
No podeu establir aquesta funció amb <Numerar jocs còpies> a <Filigrana de seguretat>.
*2
Només disponible per a la imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III.
*3
Si establiu <Mode Fotogràfic> en <Off>, es mostra <Foto>. Si establiu <Mode Fotogràfic> en <On>, es mostren <Imatge impresa> i <Fotogràfic>.
6RFE-051