Reducció de les operacions de còpia

Podeu recuperar les opcions utilitzades anteriorment per eliminar la necessitat d'especificar les mateixes opcions cada vegada que feu còpies.
57HJ-04L