Enviament de faxos des de l'ordinador (Fax de PC)

Podeu enviar documents de fax creats a l'ordinador directament des de l'ordinador, com si fossin operacions d'impressió. Aquest mètode fa que no calgui imprimir documents per enviar-los per fax i permet estalviar paper. Per fer servir aquesta funció, cal instal·lar un controlador de fax a l'ordinador (Instal·lació de controladors).

Ajuda per al controlador de fax

Si feu clic a [Ajuda] (Windows) o  (Mac OS) a la pantalla de configuració del controlador de fax, s'obrirà la pantalla Ajuda. Per consultar informació que no aparegui a l'Guia de l'usuari, com les característiques del controlador i com configurar-les, vegeu l'Ajuda.
6RFE-060