Precaucions en reubicar l'equip

L'equip és pesat. Assegureu-vos de seguir les següents precaucions abans de reubicar l'equip per evitar lesions personals o d'altres accidents.
Consulteu amb el vostre distribuïdor Canon abans de reubicar l'equip.
Abans de reubicar l'equip, assegureu-vos que l'heu apagat, desendolleu el cable d'alimentació i desconnecteu els cables d'interfície. Si no es segueixen aquestes indicacions en reubicar l'equip, el cable d'alimentació, el cable d'interfície o tots dos poden resultar malmesos i provocar un incendi o un xoc elèctric.
No transporteu l'equip amb el kit de rodets opcional o la unitat d'alimentació per calaix instal·lats. Fer-ho així pot provocar avaries o lesions personals. Vegeu el manual d'instal·lació de cadascun d'aquests accessoris per retirar-los.
Quan traslladi l'equip per reubicar-lo agafeu-lo correctament, com es mostra a les imatges següents. Si no ho feu bé, pot caure i provocar lesions personals.
Assegureu-vos que el trasllat de l'equip el faci un mínim de tres persones.
Feu el següent per evitar danys o avaries.
Traieu el calaix.
Retireu tots els dispositius opcionals.
Comproveu que la tapa de la unitat principal i la safata multiús estiguin tancades abans de moure l'equip.
6RFE-0JE