Especificació d'adreces IP a les opcions del tallafocs

Podeu establir si s'ha de permetre o rebutjar la comunicació amb un dispositiu que tingui una adreça IP específica. Després de configurar les adreces IP a les opcions del tallafocs, podeu comprovar els resultats al registre de sol·licituds de comunicació bloquejades. També podeu establir si voleu permetre o rebutjar les comunicacions ICMP com ara les ordres PING, etc., després d'especificar les opcions de tallafoc.
1
Premeu .
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>.
3
Premeu <Filtre d'adreces IPv4> o <Filtre d'adreces IPv6>.
Seleccioneu l'opció de filtre que correspongui a l'adreça IP definida a l'equip.
4
Seleccioneu <Filtre sortida> o <Filtre entrada>.
Per restringir les dades enviades de l'equip a un ordinador, seleccioneu <Filtre sortida>.
Per restringir les dades rebudes d'un ordinador, seleccioneu <Filtre entrada>.
Per restringir la comunicació de dades i permetre només les comunicacions ICMP com ara les ordres PING, etc., establiu l'opció <Permetre sempre enviament/recepció amb ICMP> en <On>.
5
Establiu l'opció <Usar filtre> en <On>, seleccioneu <Directiva predeterminada> i premeu <Desar>.
Per a <Directiva predeterminada>, seleccioneu <Rebutjar> per permetre només la comunicació amb dispositius que tinguin una adreça IP especificada a <Adreces excloses> al pas següent o seleccioneu <Permetre> per rebutjar la comunicació amb aquests dispositius.
Si seleccioneu <Rebutjar> per a <Directiva predeterminada>, les restriccions no s'apliquen a l'enviament a adreces de multidifusió o de difusió.
6
Establiu les adreces d'excepció.
Quan utilitzeu IPv4
Quan utilitzeu IPv6
Especifiqueu les adreces IP que cal designar com a excepcions de l'opció <Directiva predeterminada> seleccionada al pas anterior. Seleccioneu un dels mètodes d'entrada descrits a continuació.
<Adreça única>
Introduïu una adreça IP individual per designar-la com a excepció. En el cas d'IPv6, premeu <Adreça> per visualitzar la pantalla d'entrada.
<Rang d'adreces>
Especifiqueu un rang d'adreces IP. Introduïu una adreça IP diferent per a <Primera adreça> i <Última adreça>. No és possible introduir adreces IPv6.
<Especificar prefix>
Especifiqueu un rang d'adreces IP utilitzant un prefix (adreça de xarxa). Introduïu una adreça de xarxa per a <Adreça> i especifiqueu la longitud de l'adreça de xarxa a <Longitud de prefix>.
Definició d'adreces d'excepció per al filtre de sortida
1
Seleccioneu el mètode d'entrada d'adreça IP i introduïu les adreces d'excepció.
2
Premeu <Bé>.
Definició d'adreces d'excepció per al filtre d'entrada
1
Seleccioneu el mètode d'entrada d'adreça IP i introduïu les adreces d'excepció.
2
Premeu <Següent>.
3
Establiu el número de port si cal i premeu <Bé>.
Seleccioneu si cal especificar un número de port. Podeu configurar restriccions de comunicació detallades especificant un número de port per a l'adreça d'excepció.
<No especificar>
L'opció d'adreça d'excepció s'aplica a tota comunicació rebuda des de l'adreça IP especificada.
<Especificar>
L'opció d'adreça d'excepció només s'aplica a la comunicació rebuda de l'adreça IP especificada utilitzant el número de port designat. Premeu <Afegir>, introduïu el número de port i premeu <Bé>. Podeu desar fins a 50 ports per cada adreça d'excepció, tant amb IPv4 com amb IPv6.
Per editar una adreça d'excepció
A la pantalla que es mostra al pas 5, seleccioneu l'adreça d'excepció que vulgueu editar i premeu <Editar> per mostrar la pantalla d'edició.
7
Premeu <Bé>.
8
Premeu <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>.
Comprovació de les sol·licituds de comunicació bloquejades al registre
Podeu consultar les últimes 100 comunicacions que ha bloquejat el tallafoc a <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de tallafoc>  <Registre d'adreces IP bloquejades>. L'historial de comunicacions bloquejades es pot exportar de Remote UI (IU remot) en format CSV. Exportació d'un registre com a fitxer
57HJ-09Y