Configuració d'un proxy

Podeu establir un proxy per gestionar la comunicació en lloc de l'equip, i utilitzar-lo quan us connecteu a dispositius fora de la xarxa, com ara quan navegueu per llocs web. La seguretat augmenta quan s'utilitza un proxy, perquè l'equip no accedeix directament a recursos fora de la xarxa. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de xarxa (NetworkAdmin).

1
Premeu .
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de proxy>.
3
Establiu l'opció <Usar proxy> en <On>, configureu les opcions necessàries i premeu <Bé>.
<Adreça de servidor>
Introduïu l'adreça del servidor proxy que s'ha d'utilitzar. Especifiqueu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió, segons l'entorn.
<Número de port>
Introduïu el número de port del servidor proxy que s'ha d'utilitzar.
<Usar proxy al mateix domini>
Seleccioneu <On> si voleu utilitzar el servidor proxy fins i tot quan us comuniqueu amb dispositius en el mateix domini.
<Configurar autenticació>
Per utilitzar la funció d'autenticació del servidor proxy, premeu aquesta opció i configureu la informació d'autenticació. A la pantalla que apareix, premeu <On>, introduïu el nom d'usuari i la contrasenya que cal utilitzar per a l'autenticació del proxy i premeu <Bé>.
4
Premeu <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>.
57HJ-0A1