Restricció de l'ús de dispositius de memòria

Tot i que els dispositius de memòria com ara els dispositius USB són pràctics, també poden ser una font de filtració d'informació si no es gestionen correctament. Aquesta secció descriu el procediment per prohibir l'ús de dispositius de memòria, i també per restringir la capacitat de llegir documents desats en dispositius de memòria o dades d'impressió desades en dispositius de memòria. Per configurar aquestes opcions calen privilegis d'administrador o d'administrador de dispositius (DeviceAdmin).
<Opcions de funcions>  <Desar/Accedir a fitxers>  <Opcions dispositiu de memòria>  <Usar funció de lectura/impressió>  Seleccioneu <Off> per a <Usar funció de lectura> o <Usar funció d'impressió>  <Bé>  <Aplicar canv. a opcs.>  <Sí>
57HJ-0AE