Funcions avançades d'impressió

En aquest apartat es presenten funcions d'impressió com l'execució eficient d'un treball d'impressió o la millora de la seguretat durant la impressió.
6RFE-06A